Какъв е моят стил на общуване? – ТЕСТ

Всяка дума, която казваме, всяко действие, което извършваме, съобщава нещо за нас. И всеки от нас има своя собствен начин на общуване. Той оказва влияние на това, което казваме и на начина, по който го казваме. Разбирането на нашия собствен стил на общуване е важна първа стъпка към ефективната комуникация с другите. Изследването Какъв е […]