Протокол и етикет – исторически корени

Протокол е гръцка дума и означава “първа страница”. В древна Византия на първата страница на договорите са били изреждани имената на най-важните хора, според старшинството им. Не случайно през цялата история до наши дни спазването на старшинството е едно от основните правила в протокола, не случайно в Закона за държавния протокол е отделено най-голямо място […]