Протокол и етикет – исторически корени

Протокол е гръцка дума и означава “първа страница”. В древна Византия на първата страница на договорите са били изреждани имената на най-важните хора, според старшинството им. Не случайно през цялата история до наши дни спазването на старшинството е едно от основните правила в протокола, не случайно в Закона за държавния протокол е отделено най-голямо място […]

Какъв е моят стил на общуване? – ТЕСТ

Всяка дума, която казваме, всяко действие, което извършваме, съобщава нещо за нас. И всеки от нас има своя собствен начин на общуване. Той оказва влияние на това, което казваме и на начина, по който го казваме. Разбирането на нашия собствен стил на общуване е важна първа стъпка към ефективната комуникация с другите. Изследването Какъв е […]