Как да се скараш на подчинен

Отношенията началник-подчинен са част от етиката и са сравнително отдалечени от етикета. В учебниците за добри обноски въпреки това се отделя място за тях, като се акцентира, че те трябва да бъдат изясняване без излишни външни свидетели. Често началникът е предизвикан от грешка на подчинения пред външен посетител, и изкушението да реагира тутакси е много […]