Протокол и етикет – исторически корени

Протокол е гръцка дума и означава “първа страница”. В древна Византия на първата страница на договорите са били изреждани имената на най-важните хора, според старшинството им. Не случайно през цялата история до наши дни спазването на старшинството е едно от основните правила в протокола, не случайно в Закона за държавния протокол е отделено най-голямо място на подреждането на държавните институции и на официалните лица.

“Етикет” е френска дума и също има исторически корени – от двора на Краля-слънце Луи ХIV, който наредил да поставят табелки с надписи – “етикети”, с молба царедворците да не газят тревата. Понеже те не се съобразявали с тях, той издал заповед да “се спазва етикета”. В българския език се среща се и понятието етикеция. То е равнозначно на по-близкото до оригинала понятие етикет.

Умението да се държим в обществото е по-широко понятие. Днес в страни като САЩ преподаването на добрите обноски се е превърнало в цяла индустрия. Стотици са фирмите, които организират различни курсове за усъвършенстване на поведението, десетки са учебниците, които се издават и преиздават в огромен тираж.

Стана очевидно, че преводните учебници са приложими само донякъде, защото протоколът има и свои национални особености.

Държавният и дипломатическият протокол – източник на “добри практики”

У нас, както и навсякъде другаде, има “добри практики” в общуването, които трябва да се поощряват, и “лоши практики”, които следва да бъдат разобличавани. Засилените контакти на българите със света през последните десетина години, участието им в обществени прояви у нас и зад граница доведоха до осъзнаване на необходимостта от шлифоване на обноските. Най-активни в търсенето на собственото си усъвършенстване днес у нас са бизнесмените. Учейки се от своите задгранични партньори, те въвеждат норми на бизнеспротокол, които са в непрекъсната еволюция.

Със своите шумни светски прояви шоубизнесът често е носител на безвкусицата, докато консервативният дипломатически протокол по правило е ориентир за добрия тон. Носители на добрите практики са държавният и дипломатическият протокол.

Големите корпорации често въвеждат собствени правила за поведение, които на свой ред се копират от по-малко влиятелните фирми. Има очевидни тенденции на либерализиране – в Европейската комисия и в другите институции на ЕС дамите все по-често се появяват не само с панталон, но и с джинси. В сферата на дипломатическия протокол в повечето страни смокингът изчезна напълно, макар че в света на шоубизнеса той се радва на нещо като ренесанс.

Правилата за старшинство в държавата са определени в Закона за държавния протокол. Чуждите посленици се подреждат според така наречения “пресеанс”, като определяща е дата на връчване на акредитивните писма.