Как да се скараш на подчинен

Отношенията началник-подчинен са част от етиката и са сравнително отдалечени от етикета. В учебниците за добри обноски въпреки това се отделя място за тях, като се акцентира, че те трябва да бъдат изясняване без излишни външни свидетели. Често началникът е предизвикан от грешка на подчинения пред външен посетител, и изкушението да реагира тутакси е много голямо. Правилото е вместо да избухне, началникът да каже само “този въпрос ще обсъдим с вас допълнително”. Правилно също е началникът да не отлага много този разговор, а да го проведе при първа възможност, като не навлиза в обобщения (от сорта на “вечно ме излагате”, “никога не мога да разчитам”), защото със сигурност ще сбърка.

У нас в много по-малки фирми е прието началник и секретарка да са на “ти”. Все пак правилното е да се спазва дистанцията, и дори когато служителите във фирмата са близки или роднини, в служебно време началникът и секретарката да са на “вие”.