Какъв е моят стил на общуване? – ТЕСТ

Всяка дума, която казваме, всяко действие, което извършваме, съобщава нещо за нас. И всеки от нас има своя собствен начин на общуване. Той оказва влияние на това, което казваме и на начина, по който го казваме. Разбирането на нашия собствен стил на общуване е важна първа стъпка към ефективната комуникация с другите. Изследването Какъв е моят стил на общуване? ще ви даде самопознание за това как общувате всеки ден.

Указания:     За всяко от долуизброените твърдения изберете този край, който най-точно изброява начина, по който общувате. Понякога ще откриете повече от едно твърдение, което ви характеризира. В такъв случай изберете това, което най-вярно показва вашия стил на общуване. Заградете буквата, която сте избрали на таблицата за отчитане на стр. 4,5. Нанесете общия брой точки за всеки стил на общуване на Фиг. 1 “Комуникационен профил” на стр.6.

 

 1. Когато съм на среща предпочитам да седна …

а) начело на масата

б) там, където хората могат да ме виждат

г) непосредствено до друго лице

д) най-малко през един стол

 

 1. Когато говоря с някого …

а) понякога поглеждам надолу

б) през цялото време го/я гледам

г) често го/я гледам

д) сън по-склонен да гледам из стаята, отколкото към него/нея

 

 1. Когато поздравявам хората …

а) им казвам здравейте, но не ги докосвам

б) твърдо им стискам ръката

в) прегръщам ги

г) ентусиазирано се здрависвам

 

 1. Когато говоря с хората …

а) обичам да стоя близо до тях

б) чувствам дискомфорт, ако те седят близо до мен

в) ставам нервен, ако са много близо до мен

г) нямам нищо против, ако стоят твърде близо до мен

 

 1. Моята походка е …

а) бавна и ленива

б) жива

в) равна и спокойна

г) бърза

 

 1. Когато другите хора говорят …

а) търся основната мисъл

б) търся интересната история

в) търся подкрепящи факти

г) опитвам се да разбера чувствата им

 

 1. Когато говоря публично…

а) променям нивото на гласа си за по-голям ефект

б) говоря ясно, но не високо

в) говоря относително тихо

г) говоря с висок глас

 

 1. Когато виждам конфликт …

а) опитвам се да разведря настроението като се фокусирам на позитивното

б) избягвам го

в) веднага се намесвам в него

г) опитвам се да разбера какво го е предизвикало

 

 1. Когато хората влизат в моя офис …

а) питам ги дали не биха искали да седнат

б) казвам им да седнат

в) оставям на тях да решат дали да седнат и къде да седнат

г) издърпвам стол за тях

 

 1. Когато съм въвлечен в решаване на някакъв проблем …

а) ръководя дискусията …

б) слушам какво другите имат да кажат

в) фокусирам се върху общата ситуация

г) фокусирам се върху фактите

 

 1. Обикновено започвам разговора като …

а) се старая да разбера какъв е денят на партньора ми

б) разказвам история

в) минавам направо на същността

г) установявам целта на разговора

 

 1. Когато взимам решение …

а) мисля как ще се отрази то на другите

б) разчитам на собствената си преценка

в) търся одобрение от другите за него

г) разчитам на изпитани методи за взимане на решение

 

 1. Когато някой представя нещо …

а) трябва да е занимателно

б) представям си как се чувства

в) опитвам се да оценя логиката му

г) ставам нетърпелив (а), ако не върви бързо

 

 1. Когато мои познати ме докосват (напр. ме хващат за лакътя или за рамото) …

а) приемам това радушно

б) това ме дразни

в) чувствам ги по-близки

г) чувствам се неудобно

 

 1. Когато се опитвам да постигна това, което искам …

а) мога да повлияя на желанията и нуждите на другите

б) намирам сериозен аргумент за това

в) имам висок търговски дух

г) съм хладнокръвен и компетентен

 

 1. Във връзка с това как другите ме виждат …

а) контролирам това, което научават за мен

б) позволявам им да разберат как се чувствам

в) някои неща са лични

г) аз съм “отворена книга”

 

 1. По време на срещи …

а) оценявам идеите

б) старая се всеки да бъде заинтересуван

в) предпочитам да поема отговорността за ръководене на разговора

г) слушам внимателно какво искат хората

 

 1. Що се отнася до мен публичното изразяване на личните чувства …

а) прави нещата по-интересни

б) понякога поставя хората в неудобно положение

в) помага ми да взаимодействам с другите

г) е начин за свършване на работата

 

 1. На бизнес-срещи намерението ми е …

а) да изразя добре своето мнение

б) да изградя добри отношения с другите

в) да убедя другите

г) да проуча ситуацията

 

 1. Когато разказвам някоя история …

а) обръщам внимание на личността на героите

б) завладявам вниманието на аудиторията

в) излагам систематично фактите

г) минавам направо на същността

 

 1. Когато работя в екип …

а) поддържам екипа

б) предпочитам да поема лично отговорността, отколкото да се осланям на екипа

в) лесно ставам нетърпелив (а)

г) сплотявам екипа

 

 1. Когато представям нещо, изказването ми …

а) е добре организирано

б) влияе върху емоциите на хората

в) е убедително

г) е занимателно и интересно

 

 1. Когато хората са разстроени или плачат …

а) предпочитам да ги спра

б) опитвам се да им дам съвет

в) опитвам се да ги утеша и ободря

г) мисля как да се измъкна от ситуацията

 

 1. Телефонните ми разговори са …

а) възможно най-кратки

б) свързани само с текущи бизнес-въпроси

в) весели и оживени

г) продължителни

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.