Благодарственото писмо

В България почти нямаме практика да пишем благодарствени писма. На Запад това е норма – получил си важна среща, завръщаш се от гостуване, от участие в семинар: веднага написваш кратко и учтиво писмо, като благодариш на домакина и подчертаваш, колко полезно за теб е било това мероприятие. Липсата на благодарствено писмо може да бъде изтълкувана като липса на интерес към по-нататъшни контакти, като недоволство от домакинството.

В наши дни електронната поща измести до голяма степен класическата кореспонденция. Тя съкрати също така сроковете, в които е нормално да се отговори на писмена кореспонденция. Ако за получено по пощата писмо се смята, че е редно да пълучи отговор в рамките на 2 седмици, то за писмо по и-мейла е редно да се отговори веднага, било само в смисъл, че отговорът се изготвя и ще бъде изпратен до няколко дни.